Konkurs

Konkurs młodych muzyków i zespołów muzycznych „Razem w przyszłość” 2024.Der Wettbewerb für junge Musiker und Ensembles „Zusammen in die Zukunft” 2024.
Konkurs wyłoni 4 oferty koncertowe, których twórców zaprosimy do zagrania koncertów na żywo podczas Silesii Sonans w terminie między 22.08 – 01.09.2024 w Jeleniej Górze. Laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie finansowe za wykonanie koncertów podczas festiwalu. 

 

Pula finansowa nagród to 24 000 zł brutto i zostanie ona podzielona pomiędzy 4 zwycięskie zespoły / wykonawców na podstawie rekomendacji jury konkursu. Kwota będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu poniesionych kosztów realizacyjnych przygotowania koncertów, praw autorskich oraz pokryje koszty transportu wykonawców. Noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Jeleniej Górze dla wykonawców koncertów zapewnia organizator. 

W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły muzyczne. Do konkursu mogą być zgłoszone programy koncertowe oparte na wszelkich formach wypowiedzi muzycznej bazującej na muzyce klasycznej, adresowane do widza dorosłego.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24.03.2024 do godziny 23:59.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden 4 Konzertangebote ausgewählt, deren Autoren eingeladen werden, während der Silesia Sonans vom 22.08 – 01.09.2024 in Jelenia Góra live aufzutreten. Die Gewinner des Wettbewerbs erhalten eine finanzielle Vergütung für die Auftritte während des Festivals.

Das finanzielle Preissumme beträgt 24 000 PLN (6 000 €) brutto und wird auf Empfehlung der Wettbewerbsjury unter den vier Gewinnerbands/-interpreten aufgeteilt. Der Betrag stellt eine Vergütung für die Kosten dar, die bei der Vorbereitung der Konzerte und für das Urheberrecht entstanden sind, und deckt die Kosten für den Transport der Künstler. Die Unterbringung und Verpflegung der Künstler während des Aufenthalts in Jelenia Góra wird vom Veranstalter übernommen.

Der Wettbewerb ist offen für Einzelinterpreten und Musikgruppen. Der Wettbewerb ist offen für Konzertprogramme, die auf allen Formen des musikalischen Ausdrucks auf der Grundlage klassischer Musik beruhen und sich an ein erwachsenes Publikum richten.
Bewerbungen werden bis zum 24.03.2024 um 23:59 Uhr angenommen.

Do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa Online
Zum Herunterladen:
Ordnung des Wettbewerbs
Anmeldeformular Online
Konkurs dla młodych muzyków i zespołów muzycznych „Razem w przyszłość” 2024 jest organizowany w ramach projektu „Przyszłość kultury: europejska, kolorowa i dla wszystkich!”  i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.Der Wettbewerb „Zusammen in die Zukunft” 2024 wird im Rahmen des Projektes „Die Zukunft der Kultur: europäisch, bunt und für alle!” und wird von der Europäischen Union kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Polnisch-Sächsischen INTERREG-Kooperationsprogramms 
2021-2027.
 
Laureaci 2024 / Gewinner 2024: Alafia Ensemble, Overtone, Polish Violin Duo, SorgAnx
Laureaci 2023 / Gewinner 2023: Książek Piano Duo, Sei Terre, Piotr Rojek, Fraś Vinci Duo
Laureaci 2022 / Gewinner 2022: Tansman Trio, Ensemble Vinari, Cohaere Ensemble oraz Julia Kociuban
Laureaci 2021 / Gewinner 2021: Messages Quartet, Trio Shulamit, Fernabucco oraz Jakub Gucik

W 2023 roku konkurs był finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Miasta Jelenia Góra. 
W latach 2021-2022 konkurs był częścią projektu „Razem w przyszłość!” i był współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
2021-2022 das Wettbewerb war ein Teil des Projektes „Zusammen in die Zukunft” und war durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit Polen-Sachsen 2014–2020 gefördert.