Orkiestra Powszechna

Powszechna Orkiestra / Community Orchestra / Gemeinschaftliches Orchester: Jelenia Góra

“The greatness of a community is most accurately measured by the compassionate actions of its members” is the motto of this year’s edition. It was inscribed by Coretta Scott King, an American activist in the civil rights movement and wife of Martin Luther King
„Wspaniałość społeczności jest najdokładniej mierzona współczującymi działaniami jej członków” to motto tegorocznej edycji. Zapisała je Coretta Scott King, amerykańska działaczka ruchu praw obywatelskich, żona Martina Luthera Kinga.
„Die Größe einer Gemeinschaft lässt sich am besten an den mitfühlenden Handlungen ihrer Mitglieder messen”, so lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe. Es wurde von Coretta Scott King, einer amerikanischen Aktivistin der Bürgerrechtsbewegung und Ehefrau von Martin Luther King, eingraviert.

The ensemble music making makes people cooperate, listen to each other, and ensures the balanced development of all team members. Just like in a democratic society each person has a voice, in an orchestra each musician plays a defined part, and the development of the entire ensemble is based on the development of each member of that ensemble. We want to live in a society made by people who cooperate, have compassion and listen to each other, so we promote such virtues among young musicians during our workshops. Organizational details below!

info in PDF   |   PL Info  |   DE Info

Info: Czekamy na chętnych skrzypków (vn), altowiolistów

(va), wiolonczelistów (vc), kontrabasistów (cb), flecistów grających na fletach poprzecznych (fl), oboistów (ob), klarnecistów (cl), fagocistów (fg), trębaczy (tr), puzonistów (tbn), waltornistów (hn), perkusistów (timp). Uczestnicy poniżej 18. roku życia mogą brać udział w Akademii pod warunkiem pisemnej zgody rodziców. Ilość miejsc ograniczona.
Termin 22-25.08.2024 – próby w Jeleniej Górze (ok. 6 godz. dziennie) i koncert finałowy 25.08.2024. Start 22.08 o 16:00, możliwość rozpoczęcia warsztatów od piątku 23.08 po południu.
Program:
1. Ludwig van Beethoven  – uwertura Egmont
2. Antonín Dvořák  – Wiedźma Południa, Op. 108
Nuty na dole strony.
Prowadzenie Eva Meitner – dyrygentka, Monika Grabowska – skrzypce, altówki, Łukasz Madej – instrumenty basowe, Andrzej Zwarycz – instrumenty dęte
Zgłoszenia prosimy wysłać mail przed 30.04.2024 23:59 na adres orkiestra@silesiasonans.pl z informacjami: imię i nazwisko, wiek, instrument, ilość lat nauki, szkoła / nauczyciel, a także nagranie video (wystarczy zrobione telefonem) ulubionego utworu lub jego fragmentu (ok. 2 min.) solo lub z akompaniamentem, byśmy mieli pewność, że repertuar warsztatów nie będzie dla Was zbyt trudny. Uczestnicy poprzednich edycji nie potrzebują wysyłać nagrania.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Osobom spoza Jeleniej Góry zapewniamy noclegi i wyżywienie, osobom z Jeleniej Góry zapewniamy wyżywienie w trakcie prób. Nie pokrywamy kosztów dojazdu do / z Jeleniej Góry. Chętni zobowiązują się do wcześniejszego rozczytania i przygotowania utworów oraz wzięcia udziału we wszystkich próbach w dniach 22-25.08.2024 (w szczególnych przypadkach od 23-25.08.2024) oraz w koncercie 25.08.2024.
 Info orkiestra@silesiasonans.pl, polski: +48 609 65 45 95
Info:
Wir suchen Menschen in jedem Alter die Geige (vn), Bratsche (va), Cello (vc), Kontrabass (cb), Querflöte (fl), Oboe (ob), Clarinette (cl), Fagott (fg), Trompete (tr), Posaune (tbn), Waldhorn (hn), Schlagzeug (timp) spielen. Teilnehmer unter 18 Jahre können auch mitspielen – wir brauchen eine schriftliche Zustimmung des rechtlichen Betreuers. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, darum gibt es eine Vorauswahl.
Termin Nachmittag 22-25.08.2024 – Proben in Jelenia Góra (ca. 6 Stunden täglich) und das Konzert am 25.08.2024. Es ist möglich, am Freitag 23.08.2024 Nachmittag oder Samstag in der früh zu beginnen.
Programm:
1. Ludwig van Beethoven  – Egmont Ouvertüre
2. Antonín Dvořák  – Die Mittagshexe, Op. 108
Die Noten befinden sich unten.
Leitung Eva Meitner – Dirigentin, Monika Grabowska – Violinen, Bratschen, Andrzej Zwarycz – Blasinstrumente, Lukasz Madej – Bassinstrumente
Bewerbung vor 30.04.2024 23:59 Uhr per Mail an orkiestra@silesiasonans.pl mit folgenden Angaben: Vorname & Name, Alter, Instrument und die Information, wie lange Ihr das Instrument spielt. Wir brauchen auch ein Video (mit dem Handy gemacht), auf dem das Lieblingsstück gespielt wird (ca. 2 Min.), sodass wir sicherstellen können, dass das Repertoire nicht zu schwer ist.
Teilnehmer an unseren früheren Orchesterworkshops brauchen keine Aufnahmen einsenden.
Für die Ausgewählte Teilnehmer ist die Teilnahme an dem Orchester kostenlos. Im Rahmen des Orchesters garantieren wir Ensembleproben, Unterbringung in einem Einzel/Doppel/Tripple-Zimmer mit Halbpension. Die Kosten für die An- und Abreise nach Jelenia Gora trägt jeder Teilnehmer selbst. Die Teilnehmer verpflichten sich, das bereitgestellte Notenmaterial durchzulesen und zu vorbereiten und das Konzert am 25.08.2024 mitzuspielen.
Info orkiestra@silesiasonans.pl, polski: +48 609 65 45 95

 Project partners / Partnerzy projektu:

Archiwum:
2023: Mykhaylo Verbytskyi – Symfonia I, Emilie Mayer – Faust-Ouverture
2022: Cécile Chaminade – Callirhoë
2021: Anton Dvořák – American Suite, op. 98
2020: Peter Warlock – Capriol Suite
2019: Edvard Grieg – Peer Gynt

Nuty / Scores
fl1  flet  Flöte   – Beethoven Egmont
fl2  flet  Flöte   – Beethoven Egmont
fl1  flet  Flöte – Dvorak op.108
fl2  flet  Flöte – Dvorak op. 108
ob1 obój  Oboe – Beethoven Egmont
ob2  obój  Oboe – Beethoven Egmont
ob1  obój  Oboe  – Dvorak op.108
ob2  obój  Oboe  – Dvorak op.108
cl1 in B  klarnet_B  Klarinette_B – Beethoven Egmont
cl2 in B  klarnet_B  Klarinette_B – Beethoven Egmont
cl1 in A  klarnet_A_Klarinette_A – Dvorak op.108
cl2 in A  klarnet_A  Klarinette_A – Dvorak op.108
cl2 in B  klarnet_B  Klarinette_B – Dvorak op.108
bass cl in A  klarnet_basowy_A  BassKlarinette_A – Dvorak op.108
bn1 fagot  Fagott – Beethoven Egmont
bn2 fagot  Fagott – Beethoven Egmont
bn1 fagot  Fagott – Dvorak op.108
bn2 fagot  Fagott – Dvorak op.108
hn1, waltornia_F  Horn_F – Beethoven Egmont
hn2, waltornia_F  Horn_F – Beethoven Egmont
hn3, waltornia_F  Horn_F – Beethoven Egmont
hn4, waltornia_F  Horn_F – Beethoven Egmont
hn3, waltornia_Es  Horn_Es – Beethoven Egmont
hn4, waltornia_Es Horn_Es – Beethoven Egmont
hn1, waltornia_F  Horn_F – Dvorak op.108
hn2, waltornia_F  Horn_F – Dvorak op.108
hn3, waltornia_F  Horn_F – Dvorak op.108
hn4, waltornia_F  Horn_F – Dvorak op.108
tpt 1 trąbka_B Trompete_B – Beethoven Egmont
tpt 2 trąbka_B Trompete_B – Beethoven Egmont
tpt 1 trąbka_C Trompete_C – Beethoven Egmont
tpt 2 trąbka_C Trompete_C – Beethoven Egmont
tpt 1 trąbka_C Trompete_C – Dvorak op.108
tpt 2 trąbka_C Trompete_C – Dvorak op.108
tpt 2 trąbka_B Trompete_B – Dvorak op.108
tbn 1, trombone  puzon_altowy Alt_Posaune – Dvorak op.108
tbn 2, trombone  puzon_tenorowy Tenor_Posaune – Dvorak op.108
tbn 3, trombone  puzon_basowy Bass_Posaune – Dvorak op.108
tba tuba Tuba – Dvorak op.108
timp kotły Timpani – Beethoven Egmont
timp kotły Timpani – Dvorak op.108
timp Gran Casa – Dvorak op.108
timp talerze Täler – Dvorak op.108
timp trójkąt Triangel – Dvorak op.108
vn1 skrzypce1  Violine1  – Beethoven Egmont
vn1 skrzypce1 Violine1  – Dvorak op.108
vn2 skrzypce2 Violine2  – Beethoven Egmont
vn2 skrzypce2 Violine2  – Dvorak op.108
va  altówka  Viola  – Beethoven Egmont
va  altówka  Viola  – Dvorak op.108
vc, cb  wiolonczela/kontrabas Cello/Kontrabass  – Beethoven Egmont
vc wiolonczela Cello – Dvorak op.108
cb  kontrabas  Kontrabass  – Dvorak op.108